KONFERENCE MC A RC LK

Dne 24.1.2015 v 9h v Liberci,malý sál Koloseum (ul. Generála Svobody 83), se uskuteční konference mateřských a rodinných center Libereckého Kraje.Všichni zástupci jsou srdečně zváni!

Pozvánka - konference MC 2015.pdf (123,3 kB)

Konference Mateřských center - Program.docx (272,7 kB)

ZPRÁVA O KURZU ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELKA

Ve dnech 29.4. - 18.11. 2014 proběhl  ve  Frýdlantském výběžku,  konkrétně  v Novém Městě pod Smrkem kurz Začínající podnikatelka. Byl to v pořadí pátý a zároveň poslední kurz v projektu Rovné příležitosti pro Frýdlantsko, který uskutečňuje místní Sbor Jednoty bratrské s podporou z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Celkem se zúčastnilo 10 žen (5x N.M.p.S, 1x Hejnice, 1x Raspenava, 1x Habartice, 1x Jindřichovice, 1x Poustka), z toho 4 nezaměstnané, ostatní většinou na rodičovské dovolené. Účastnice byly ve věkovém rozpětí 24 až 56 let, průměrný věk byl 42 let. Dosažené vzdělání žen bylo většinou středoškolské, jednou základní, dvakrát vysokoškolské.

Většina účastnic nastoupila do kurzu s více či méně jasnou myšlenkou konkrétního podnikatelského záměru, který některé z nich opravdu rozvinuly a některé od něj naopak ustoupily, nebo ho změnily. Ani toto, zdánlivě negativní vyústění nepovažujeme za nezdar. Někdy má naopak velikou cenu včas si uvědomit, že bychom se neměli pouštět do rizikových věcí, na které nebudeme mít dost sil.

Náš kurz byl výjimečný v tom, že jsme jej v rámci našeho projektu připravili jako nový produkt, tedy nenakoupili již hotový, jak tomu bylo v předešlých případech. Prakticky to znamenalo, že jsme se celý kurz snažili sestavit a naplánovat tak, aby byl v životě budoucí podnikatelky co nejvíce použitelný v praxi. Obsahem kurzu bylo: podnikatelský plán, marketing, management, administrativa, právní náležitosti podnikání, finanční řízení, obchodní jednání, komunikační a počítačová technika, psychologie podnikání a také praktické konzultace. Vybírali jsme lektory, u kterých jsme předpokládali co nejlepší úroveň přístupu a podávaných informací v dané oblasti.

             Kurz navštívilo i několik podnikatelek (a 1 podnikatel), jejichž podnikání je nyní úspěšné, ačkoliv si kdysi na své cestě prožily řadu nezdarů. Tak mohla proběhnout užitečná diskuse o začátcích a úskalích podnikání, včetně sladění pracovního a rodinného života. Za všechny uvádíme paní Markétu Krajčovičovou (https://misscake.cz/), která je dnes již známou a velmi úspěšnou podnikatelkou a začátky jejího podnikání nebyly vůbec snadné.

Účastnicím bylo poskytnuto množství studijních a praktických materiálů, příspěvky na hlídání dětí, příspěvky na dopravu a také občerstvení, a to díky Evropskému sociálnímu fondu a státnímu rozpočtu ČR. 

             Ze závěrečného průzkumu vyplynulo, že absolventky hodnotí kurz jako užitečný, zajímavý, celkově jsou spokojeny a na kurzu jim nic nechybělo. Nutno podotknout, že zde opět vládla příjemná a neformální atmosféra z obou stran. Přejeme našim úspěšným absolventkám hodně zdaru, síly a vytrvalosti v podnikatelském i osobním životě!

             Poslední významnou aktivitou, kterou v rámci projektu RP pro Frýdlantsko uspořádáme, je: Konference mateřských a rodinných center LK, která proběhne 24.1.2014 v Liberci. Bližší informace naleznete včas na našich webových stránkách: rppf.webnode.cz.

Za RP pro Frýdlantsko Sylva Bukovská, organizátorka kurzů.

(Foto ve fotogalerii)

BLÍŽÍ SE KONEC KURZU ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELKA

Od 29.4.2014, kdy jsme odstartovali náš poslední kurz už uběhlo hodně času a pomalu se chýlíme k závěru. Probrali jsme podnikatelský plán, marketing, management, time-management, právní formy podnikání, základy účetnictví. obchodní jednání, základy komunikační a počítačové techniky, psychologii, administrativní mimimum, atd. Nyní našich 10 účastnic kurzu čekají závěrečné zkoušky, zhodnocení a ukončení kurzu dne 18.11.2014.

 

MARKÉTA KRAJČOVIČOVÁ HOSTEM KURZU ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELKA

Dne 13.5.2014 byla naším ctěným hostem úspěšná podnikatelka Markéta Krajčovičová. Popsala nám svůj příběh, těžké začátky a úskalí podnikání. Přivezla nám také ukázky své práce, které jsme mohli i ochutnat. V rámci diskuse také odpovídala na otázky účastnic kurzu. Její návštěva byla opravdu velmi přínosná!

(Foto ve fotogalerii)

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA KURZU ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELKA

Dne 22.4. 2014 v 9h, ve školících prostorách, ul. Kmochova 682, v Novém Městě pod Smrkem, proběhne informativní schůzka se zájemkyněmi o kurz Začínající podnikatelka. Na shůzce bude mimo jiné také prostor pro jakékoli Vaše dotazy. Těšíme se na Vás!

 

KURZ ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELKA

Dne 8.3.2014 jsme zahájili nábor do kurzu: ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELKA!

KURZ V ROZSAHU 120 H JE ZDARMA A BUDE PROBÍHAT  1XTÝDNĚ V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH (VYJMA LETNÍCH PRÁZDNIN).

KDY: 22.4. – 11.11.2014

KDE: KMOCHOVA 682, NOVÉ MĚSTO POD SMRKKEM

Kurz je určen výhradně pro ženy, přednostně pro nezaměstnané, či na MD/RD,  se SŠ vzděláním.

Pořadatel zajišťuje občerstvení, příspěvek na hlídání dětí  a dopravu v průběhu kurzu.

ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT NA TEL. 776 166 117776 166 117

EMAIL: bukovska@jbcr.info

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELKA - plakát A4.pdf (82350)

Zde si můžete stáhnout: PRŮVODNÍ DOPIS KURZU ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELKA.doc (26419

DOTAZNÍK-ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELKA.doc (269824) - nutné pro nábor do kurzu.

 

WORKSHOP PRO ZAMĚSTNAVATELE NA FRÝDLANTSKU

Dne 5.3.2014 od 8 do 11h, se v konferenčním sále hotelu Antonie ve Frýdlantě, uskuteční workshop pro zaměstnavatele na Frýdlantsku

Akce se uskuteční ve spolupráci s ředitelkou úřadu práce v Liberci, PhDr.Kateřinou Sadílkovou. ( Prezentaci z akce naleznete v dokumentech.)

Společně chceme projednat flexibilní formy organizace práce na Frýdlantsku, dále téma - bytová školka a podpora vzniku nových pracovních míst ze strany ÚP.

Prosíme pozvané účastníky o potvrzení účasti. Těšíme se na Vás!

Tým RPpF

 

Zde se můžete podívat na PF 2014 od týmu RPpF:

RPPF 2014.pdf

 

KURZ NĚMČINY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

Pro velký zájem o kurz němčiny pro úplné začátečníky, jsme k 2.9. 2013 zahájili jeho nábor.

Kurz v rozsahu 80h je zdarma v dopoledních hodinách 2x týdně.

KDY: od 15.10.2013 do 4.2.2014 (vždy út a pá 9-12:00h)

KDE: Kmochova 682, Nové Město pod Smrkem (učebna)

KDO: lektorsky zajištěno lektorkou s vysokoškolským jazykovým vzděláním s pedagogickou praxí: ing. Soňa Hübscherová

Kurz je určen výhradně pro ženy, přednostně pro nezaměstnané, či na MD, RD.

Jako pořadatelé zajišťujeme občerstvení, příspěvek na dopravu a hlídání dětí v čase kurzu.

Zájemkyně se mohou hlásit na tel. 776 166 117776 166 117 (Po a St raději v odpol. hodinách), nebo přes email: bukovska@jbcr.info

Učební plán kurzu naleznete v dokumentech.

NĚMČINA2-leták.rtf (643,1 kB)

 

BYTOVÁ ŠKOLKA O PRÁZDNINÁCH

Během prázdnin bude od 8.7. 2013 bytová školka s hlídáním dětí do 10 let OTEVŘENA!!!

Vycházíme tak vstříc rodičům, kteří mají např. školní děti, jsou v zaměstnání a nemají žádnou jinou alternativu.

Nově upravujeme prostory pro děti na zahradě J-centra, kterou chceme maximálně využívat. V případě nepříznivého počasí si děti mohou pohrát a zúčastnit se programů v prostorách Korálku.

AKTUÁLNÍ INFORMACE najdete na www.mckoralek.webnode.cz, ve vývěskách na náměstí a u J-centra, případně na tel.čísle 776027762.

Těšíme se na vás!

 

KURZ NĚMČINY UKONČEN

S radostí oznamujeme, že v úterý 25.6.2013 byl úspěšně ukončen kurz "Němčina pro věčné začátečníky". Z původních 12 účastnic se 11 stalo úspěšnými absolventkami 80 hodinového kurzu úrovně A2.

Některým z nich pozvednutí úrovně jazykových schopností již pomohlo k získání nového zaměstnání a doufáme, že dalším napomůže v uplatnění na trhu práce.

Tímto také děkujeme a gratulujeme všem našim úspěšným absolventkám!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

........více ve fotogalerii

(Úplnou zprávu o kurzu naleznete v dokumentech.)

 

Bytová školka

Nabízíme hlídání dětí celodenní i příležitostné.

 

Věk dětí:                     3 – 10 let

Kdy:                           Po – Pá   8.00 – 17.00 hodin

Kde:                           MC Korálek,1.patro J-centra, Švermova 853, Nové Město p/S

Program:                    zpívání, malování, tvoření, pohybové hry, čtení

Kontakt:                     776 027 762776 027 762 Zdenka Petráková                                                                                                                                                         

V případě zájmu je třeba se objednat předchozí den.

Dle možností nabízíme hlídání mladšího dítěte, vyzvednutí dítěte z MŠ, či školní družiny, příp. hlídání nad rámec otevírací doby.

Za hezkého počasí býváme na přilehlé zahradě nebo chodíme na vycházky.

Ceník:

8.00 – 17.00 hodin …………………………………………… 50,- Kč/ hod.

nebo paušál ………………………………………….……. 1.000,- Kč/ měsíc

Druhý sourozenec za poloviční částku.

 

 

Hlídání dětí (tzv. bytová školka) - služba při MC Korálek

Od 3.12.2012 byla v Novém Městě pod Smrkem při MC Korálek zřízena projektem RPpF tzv. bytová školka.

Účelem bytové školky je poskytnout službu (především hlídání a péči o děti) rodičům, kteří potřebují vykonávat vlastní výdělečnou činnost, vyhledávat nové zaměstnání nebo se profesně vzdělávat.

Tato služba je zajištěna osobou s pedagogickým vzděláním a mnohaletými rodičovskými zkušenostmi.

Je nabízena denně :po - pá dopoledne a po předchozí domluvě i odpoledne.

Podrobnější informace naleznete v MC Korálek, nebo na tel. čísle 776 166 117776 166 117 ( S. Bukovská )Připravujeme kurz němčiny!

Začátkem roku 2013 plánujeme nábor kurzu němčiny. Domníváme se, že v našem frýdlantském výběžku je německý jazyk velmi často podmínkou pro získání zaměstnání a rádi bychom tímto kurzem podpořili šanci pracovního uplatnění.

Jsme připraveni podle úrovně a potřeb zájemců kurz přizpůsobit reálným požadavkům.

Opět je v souvislosti s kurzem nabízen příspěvek na dopravu, hlídání dětí v čase kurzu a občerstvení.

Kurz bude otevřen po přihlášení 10 zájemců - zájemkyň a je prioritně zaměřen na nezaměstnané osoby, osoby ohrožené nezaměstnaností a znevýhodněné na trhu práce (např. ženy vracející se po MD na trh práce).

Zájemci, prosí hlaste se na tel. číslo: 776 166 117776 166 117 S. Bukovská.

 

Kurz Pracovník sociální péče úspěšně ukončen

13.12.2012 09:01

S radostí oznamujeme, že námi pořádaný rekvalifikační kurz: Pracovník sociální péče byl dne 8.12.2012 úspěšně ukončen.

Všech 10 účastnic prošlo závěrečnými zkouškami a obdrželo osvědčení, díky kterému se jim rozšířila možnost ucházet se o pracovní místo v zařízeních sociální péče.

Kurz byl bezplatný a zájem veřejnosti vysoce převyšoval naše možnosti. Účastnice navíc obdržely díky evropskému sociálnímu fondu v ČR příspěvek na dopravu, příspěvek na hlídání dětí v čase kurzu a občerstvení.

Kurz Pracovník sociální péče

27.08.2012 10:27

V průběhu října - prosince 2012 chystáme plně rekvalifikační, akreditovaný kurz Pracovnice sociální péče se zaměřením na seniory. Kurz bude150 hodinový, včetně praxe. Účelem je zvýšení kvalifikace a tím možnosti získat zaměstnání hlavně ženám, které nemají příslušné vzdělání a stály by o to, pracovat v této profesi. V současné době probíhá intenzivní příprava tohoto kurzu ve spolupráci se vzdělávacím centrem,

Přihlášení je v tuto chvíli již možné. V případě zájmu se prosím obracejte ne organizátorku kurzů, S. Bukovskou.

Poznámka: učební plán kurzu najdete v dokumentech.

 

 

Zpráva o kurzu Pečovatelka o děti

 

Ve dnech 14.5. - 1. 6. 2012 proběhl ve frýdlantském výběžku (konkrétně v Novém Městě pod Smrkem) kurz „Pečovatelka o děti“, pořádaný projektem: Rovné příležitosti pro Frýdlantsko.

Kurz byl pro účastnice bezplatný, zaměřený zejména na nezaměstnané ženy a ženy po mateřské dovolené, kterým by zvýšená kvalifikace mohla pomoci v uplatnění na trhu práce.

Nutno zmínit, že poptávka o účast v kurzu byla daleko větší, než možná kapacita.

Celkem se zúčastnilo 12 žen (3x NMpS, 2x Frýdlant, 2x Bílý potok, 1x Hejnice, 1x Jindřichovice, 1x L. Libverda, 1x Raspenava, 1x Krásný Les), které kurz v plném rozsahu absolvovaly.  Z toho 10 nezaměstnaných – 4 dlouhodobě, 2 brzy končící MD. Některé ženy měly pouze základní dosažené vzdělání.

Obsahem kurzu bylo: pedagogicko-psychologické zásady, vývojová psychologie, 1.pomoc, význam her při práci s dětmi, výživa dětí, dětské nemoci, atd….. součástí byla také praxe, většinou v místě bydliště.

Účastnicím byl poskytnut příspěvek na hlídání dětí, příspěvek na dopravu a občerstvení. V rámci kurzu byl dostatečný prostor ke sdílení a hovorům, týkajících se problematiky nezaměstnanosti ve frýdlantském výběžku. K naší radosti hodnotily účastnice kurz jako velmi prospěšný, užitečný a příjemný, s dobrou atmosférou. (Z výsledků závěrečných dotazníků)

Jako velice úspěšnou vidíme skutečnost, že v návaznosti na kurz se podařilo 2 ženám předběžně vyjednat pracovní místo asistentky v MŠ. Tyto 2 pracovní možnosti plánuje projekt RP pro Frýdlantsko finančně podpořit. I další absolventky mají zájem se uplatnit.

Pro velkou úspěšnost zvažujeme možnost akreditace kurzu a jeho opakování.

Na podzim 2012 je také plánován rekvalifikační kurz Pečovatelka v sociálních službách.

 

Za RP pro Frýdlantsko Sylva Bukovská, organizátorka kurzů.