Financování záměrů MC.docx

Konference MC - SB příspěvek.doc

Konference MC - možnosti zaměstnávání.docx 

Pozvánka - konference MC 2015.pdf (126281)

Konference Mateřských center - Program.docx (279223)

Metodika pracovní snídaně.docx 

DOTAZNÍK-ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELKA.doc (263,5 kB)

- pro účely náboru do kurzu

PRŮVODNÍ DOPIS KURZU ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELKA.doc (258 kB)

Prezentace TP v LK Frýdlantsko.pptx (363,3 kB)

- z workshopu pro zaměstnavatele

Zpráva o kurzu Němčiny 2.doc (5453824)

 

článek o BŠ 160913.doc (46 kB)

- bytová školka

koncepce BŠ 080713.doc (318 kB)

- bytová školka

vypořádání připomínek 140613.doc (78 kB)

- bytová škoka

Učební plán-Němčina 2.doc (72704)

 

zpráva o kurzu Němčiny.doc (555,5 kB)

 

o RP bez skrupulí.doc (45 kB)

 

NĚMČINA-leták.pdf (65,7 kB)

 

Zpráva o Kurzu Pracovnice sociální péče.doc (3,2 MB)

 

setkání MAS 23.10.2013, příspěvek O. Čepelky:

RP-pro-MAS OČ.doc (94 kB)

 

SEMINÁŘ PHDr. OLDŘICHA ČEPELKY (expert RP)doc (38,5 kB)

 

Záznam ze stránek evropského sociálního fondu v ČR

Rovné příležitosti pro Frýdlantsko

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00213

Doba realizace projektu: 1. březen 2012 až 28. únor 2015

 

Popis projektu

Na venkově obecně a na Frýdlantsku zvlášť je vysoká nezaměstnanost žen, nedostatek projektů, které by je podporovaly a také malé povědomí o uplatňování principů rovných příležitostí. K nejohroženějším skupinám v tomto smyslu patří hlavně matky s malými dětmi a ženy v předdůchodovém věku. Předkládaný projekt chce překlenout mezeru na trhu práce a rozšířit uplatňování rovných příležitostí.

Komplexnost řešení spočívá ve zvyšování kvalifikace a zaměstnanosti žen pomocí kurzů, v pomoci při novém pracovním uplatnění, v zajištění péče o jejich děti a v pracovním a osobním poradenství ve vazbě za RP. Podstatnou součástí je motivace zaměstnavatelů v duchu RP, informování širší veřejnosti na Frýdlantsku a šíření osvědčených řešení v regionu a na většině venkovského území ČR prostřednictvím tzv.místních akčních skupin.

Cíle projektu

- motivace zaměstnavatelů v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů
- zvýšení zaměstnanosti žen (6 nově zřízených a podpořených pracovních míst)
- zvyšování kvalifikace žen pro jejich lepší uplatnitelnost na trhu práce
- vytváření podmínek pro úspěšné slaďování rodinného a pracovního života
- propagace a šíření principů RP mezi zaměstnavateli a na venkově ČR

Cílové skupiny

- ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce
- dlouhodobě nezaměstnané ženy
- ženy ohrožené nezaměstnaností
- ženy v předdůchodovém věku
- nestátní neziskové organizace
- zaměstnavatelé
 

Účastníci/ce projektu

osoby nad 50 let
osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
osoby s nízkou kvalifikací
osoby z romských lokalit
rodiče na mateřské/rodičovské
osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny
(začínající) podnikatelé/ky
zaměstnanci/kyně

Region

Liberecký kraj

Výsledky

- 134 podpořených osob celkem
- 3 podpořené organizace
- 38 úspěšných absolventů kurzů
- 2 nově vytvořené/inovované produkty (bytová školka a vzdělávací program pro začínající podnikatelky)

Mezinárodní spolupráce

ne

Partneři

1.Město Nové Město pod Smrkem – město je partnerem především v oblastech aktuální analýzy potřeb oblasti, zdroj informací a možný budoucí zaměstnavatel žen z cílových skupin v organizacích města.

2.Firma CiS SYSTEMS s.r.o. – jeden z největších zaměstnavatelů v oblasti Frýdlantska, klíčový partner pro přímou podporu žen z cílových skupin
 

Realizátor projektu

Název: Sbor Jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem

IČ: 65082346

Ulice: Švermova 853

Město: Nové Město pod Smrkem

PSČ: 463 65

Kontaktní osoba

Kontakt: Petra Michelová, michelova@jbcr.info, tel.: 731411798

WWW: https://www.jbnm.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SEMINÁŘ PHDr. OLDŘICHA ČEPELKY (expert RP)doc (38,5 kB)

RP-pro-MAS OČ.doc (94 kB)Prezentace TP v LK Frýdlantsko.pptx (372063)Prezentace TP v LK Frýdlantsko.pptx (363,3 kB)