KURZ PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

13.12.2012 09:01

S radostí oznamujeme, že námi pořádaný rekvalifikační kurz: Pracovník sociální péče byl dne 8.12.2012 úspěšně ukončen.

Všech 10 účastnic prošlo závěrečnými zkouškami a obdrželo osvědčení, díky kterému se jim rozšířila možnost ucházet se o pracovní místo v zařízeních sociální péče.

Kurz byl bezplatný a zájem veřejnosti vysoce převyšoval naše možnosti. Účastnice navíc obdržely díky evropskému sociálnímu fondu v  ČR příspěvek na dopravu, příspěvek na hlídání dětí v čase kurzu a občerstvení.