Připravujeme kurz němčiny!

13.12.2012 09:43

Začátkem roku 2013 plánujeme nábor kurzu němčiny. Domníváme se, že v našem frýdlantském výběžku je německý jazyk velmi často podmínkou pro získání zaměstnání a rádi bychom tímto kurzem podpořili šanci pracovního uplatnění.

Jsme připraveni podle úrovně a potřeb zájemců kurz přizpůsobit reálným požadavkům.

Opět je v souvislosti s kurzem nabízen příspěvek na dopravu, hlídání dětí v čase kurzu a občerstvení.

Kurz bude otevřen po přihlášení 10 zájemců - zájemkyň a je prioritně zaměřen na nezaměstnané osoby, osoby ohrožené nezaměstnaností a znevýhodněné na trhu práce (např. ženy vracející se po MD na trh práce).

Zájemci, prosím hlaste se na tel. číslo: 776 166 117 S. Bukovská