Zpráva o kurzu Začínající podnikatelka

28.11.2014 13:19

Ve dnech 29.4. - 18.11. 2014 proběhl  ve  Frýdlantském výběžku,  konkrétně  v Novém Městě pod Smrkem kurz Začínající podnikatelka. Byl to v pořadí pátý a zároveň poslední kurz v projektu Rovné příležitosti pro Frýdlantsko, který uskutečňuje místní Sbor Jednoty bratrské s podporou z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Celkem se zúčastnilo 10 žen (5x N.M.p.S, 1x Hejnice, 1x Raspenava, 1x Habartice, 1x Jindřichovice, 1x Poustka), z toho 4 nezaměstnané, ostatní většinou na rodičovské dovolené. Účastnice byly ve věkovém rozpětí 24 až 56 let, průměrný věk byl 42 let. Dosažené vzdělání žen bylo většinou středoškolské, jednou základní, dvakrát vysokoškolské.

Většina účastnic nastoupila do kurzu s více či méně jasnou myšlenkou konkrétního podnikatelského záměru, který některé z nich opravdu rozvinuly a některé od něj naopak ustoupily, nebo ho změnily. Ani toto, zdánlivě negativní vyústění nepovažujeme za nezdar. Někdy má naopak velikou cenu včas si uvědomit, že bychom se neměli pouštět do rizikových věcí, na které nebudeme mít dost sil.

Náš kurz byl výjimečný v tom, že jsme jej v rámci našeho projektu připravili jako nový produkt, tedy nenakoupili již hotový, jak tomu bylo v předešlých případech. Prakticky to znamenalo, že jsme se celý kurz snažili sestavit a naplánovat tak, aby byl v životě budoucí podnikatelky co nejvíce použitelný v praxi. Obsahem kurzu bylo: podnikatelský plán, marketing, management, administrativa, právní náležitosti podnikání, finanční řízení, obchodní jednání, komunikační a počítačová technika, psychologie podnikání a také praktické konzultace. Vybírali jsme lektory, u kterých jsme předpokládali co nejlepší úroveň přístupu a podávaných informací v dané oblasti.

             Kurz navštívilo i několik podnikatelek (a 1 podnikatel), jejichž podnikání je nyní úspěšné, ačkoliv si kdysi na své cestě prožily řadu nezdarů. Tak mohla proběhnout užitečná diskuse o začátcích a úskalích podnikání, včetně sladění pracovního a rodinného života. Za všechny uvádíme paní Markétu Krajčovičovou (https://misscake.cz/), která je dnes již známou a velmi úspěšnou podnikatelkou a začátky jejího podnikání nebyly vůbec snadné.

Účastnicím bylo poskytnuto množství studijních a praktických materiálů, příspěvky na hlídání dětí, příspěvky na dopravu a také občerstvení, a to díky Evropskému sociálnímu fondu a státnímu rozpočtu ČR. 

             Ze závěrečného průzkumu vyplynulo, že absolventky hodnotí kurz jako užitečný, zajímavý, celkově jsou spokojeny a na kurzu jim nic nechybělo. Nutno podotknout, že zde opět vládla příjemná a neformální atmosféra z obou stran. Přejeme našim úspěšným absolventkám hodně zdaru, síly a vytrvalosti v podnikatelském i osobním životě!

             Poslední významnou aktivitou, kterou v rámci projektu RP pro Frýdlantsko uspořádáme, je: Konference mateřských a rodinných center LK, která proběhne 24.1.2014 v Liberci. 

Za RP pro Frýdlantsko Sylva Bukovská, organizátorka kurzů.