Rovné příležitosti pro Frýdlantsko

Rovné příležitosti pro Frýdlantsko je tříletý partnerský projekt, který se zaměřuje na problematiku rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce, praktickou pomoc a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem České republiky. Realizátorem projektu je Sbor Jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem.

Frýdlantsko patří k regionům s nejvyšší nezaměstnaností. K nejohroženějším skupinám v tomto smyslu patří hlavně maminky s malými dětmi a ženy v předdůchodovém věku. V rámci projektu budou probíhat informační, vzdělávací, poradenské a osvětové aktivity, které přinesou přímý prospěch ohroženým skupinám na trhu práce a také zaměstnavatelům.

Pro ženy jsou připraveny vzdělávací kurzy, pomoc při novém pracovním uplatnění, zajištění péče o jejich děti a pracovní a osobní poradenství ve vazbě na rovné příležitosti. Další součástí je motivace zaměstnavatelů, informování širší veřejnosti na Frýdlantsku a šíření osvědčených řešení v regionu.

Cílovými skupinami projektu jsou ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, dlouhodobě nezaměstnané ženy,  ženy nezaměstnaností ohrožené, ženy v předdůchodovém věku a dále nestátní neziskové organizace a pochopitelně zaměstnavatelé.

 

 

Novinky

Pozvánku a program na konferenci MC a RC LK naleznete v dokumentech

10.01.2015 11:00

Konference MC a RC LK

02.01.2015 09:35
Dne 24.1.2015 v 9h v Liberci,malý sál Koloseum (ul. Generála Svobody 83), se uskuteční konference mateřských a rodinných center Libereckého Kraje.Všichni zástupci jsou srdečně zváni!

Zpráva o kurzu Začínající podnikatelka

28.11.2014 13:19
Ve dnech 29.4. - 18.11. 2014 proběhl  ve  Frýdlantském výběžku,  konkrétně  v Novém Městě pod Smrkem kurz Začínající podnikatelka. Byl to v pořadí pátý a zároveň poslední kurz v projektu Rovné příležitosti pro Frýdlantsko, který uskutečňuje místní Sbor Jednoty bratrské...

BLÍŽÍ SE KONEC KURZU ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELKA

04.11.2014 10:31
Od 29.4.2014, kdy jsme odstartovali náš poslední kurz už uběhlo hodně času a pomalu se chýlíme k závěru. Probrali jsme podnikatelský plán, marketing, management, time-management, právní formy podnikání, základy účetnictví. obchodní jednání, základy komunikační a počítačové techniky, psychologii,...

MARKÉTA KRAJČOVIČOVÁ HOSTEM KURZU ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELKA

13.05.2014 08:56
Dne 13.5.2014 byla naším ctěným hostem úspěšná podnikatelka Markéta Krajčovičová. Popsala nám svůj příběh, těžké začátky a úskalí podnikání. Přivezla nám také ukázky své práce, které jsme mohli i ochutnat. V rámci následující diskuse také odpovídala na otázky účastnic kurzu. Její návštěva byla...

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA KURZU ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELKA

18.04.2014 09:20
Dne 22.4. 2014 v 9h, ve školících prostorách, ul. Kmochova 682, v Novém Městě pod Smrkem, proběhne informativní schůzka se zájemkyněmi o kurz Začínající podnikatelka. Na shůzce bude mimo jiné také prostor pro jakékoli Vaše dotazy. Těšíme se na Vás!

KURZ ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELKA

08.03.2014 16:59
Dne 8.3.2014 jsme zahájili nábor do kurzu: ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELKA! Kurz v rozsahu 120 h je zdarma a bude probíhat  1x týdně v dopoledních hodinách (vyjma letních prázdnin), od 22.4. do 11.11.2014 v ul. Kmochova 682, Nové Město pod Smrkem. Kurz je určen výhradně...

Workshop pro zaměstnavatele na Frýdlantsku

14.02.2014 08:59
Dne 5.3.2014 od 8 do 11h, se v konferenčním sále hotelu Antonie ve Frýdlantě, uskuteční workshop pro zaměstnavatele na Frýdlantsku.  Akce se uskuteční ve spolupráci s ředitelkou úřadu práce v Liberci, PhDr.Kateřinou Sadílkovou. Společně chceme projednat flexibilní formy organizace...

KURZ NĚMČINY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

02.09.2013 09:22
  Pro velký zájem o kurz němčiny pro úplné začátečníky, jsme k 2.9. 2013 zahájili jeho nábor. Kurz v rozsahu 80h je zdarma v dopoledních hodinách 2x týdně. KDY: od 15.10.2013 do 4.2.2014 (vždy út a pá 9-12:00h) KDE: Kmochova 682, Nové Město pod Smrkem (učebna) KDO: lektorsky zajištěno...

KURZ NĚMČINY UKONČEN

28.06.2013 10:51
S radostí oznamujeme, že v úterý 25.6.2013 byl úspěšně ukončen kurz "Němčina pro věčné začátečníky". Z původních 12 účastnic se 11 stalo úspěšnými absolventkami 80 hodinového kurzu úrovně A2. Některým z nich pozvednutí úrovně jazykových schopností již pomohlo k získání nového zaměstnání a doufáme,...
1 | 2 >>